LinCon 2022

Tickets

You have to register an account and log in before you can purchase a ticket. Once you are logged in you can buy tickets for both yourself and friends from this page.

One-day ticket

Entrance for ONE day of the convention.

250 kr

Student ticket

Entrance to the whole convention.
Requires a student ID (Mecenat or STUK) plus regular ID card at check-in.
26-29 May 2022

350 kr

Support Ticket

LinCon 2020 was unfortunately canceled due to pandemic and 2021 moved to other premises.

If you feel that you want to support the association's work financially and
after these two strange years, get a LinCon 2022 that may be a little extra, you now have the opportunity with this ticket.

See you 2022 26-29 May

500 kr

Ticket

Entrance to the whole convention.
26-29 May 2022

450 kr

Youth ticket

Entrance to the whole convention for children and youths between 7 and 25 years old.
We might request some kind of ID at check-in.
26-29 Maj 2022

350 kr

"Early Bird" Ticket

Entrance all of the conventions days for a strongly discounted price. Only available in a very limited amount.

300 kr

Terms of purchase

För ångerrätt och öppet köp gäller olika regler beroende på vad du köpt. Biljetter. En förlorad biljett kan inte återlösas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller enligt samma lag inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp. Studenter som väljer det rabatterade studentinträdet ska kunna visa upp ett giltigt Mecentat eller Studentkort + legitimation i receptionen. Ungdomar med samma inträde kan ombes visa någon form av legitimation om de kan misstas för att vara äldre. Det är inte tillåtet att sälja vidare biljetter som inte kopplats till en användare för högre belopp än inköpspriset, brott mot detta kan leda till avstängning av konto för både de inblandade.