LinCon 2022

Register account


  • Your password can’t be too similar to your other personal information.
  • Your password must contain at least 8 characters.
  • Your password can’t be a commonly used password.
  • Your password can’t be entirely numeric.

Enter the same password as before, for verification.

Till exempel allergier, sjukdomar eller annat som det är viktigt att vi som planerar konventet känner till.

besökare under 18 år måste uppge namn på sin målsman

besökare under 18 år måste uppge telefonnummer till sin målsman

About personal data