LinCon 2024

Laurentius Krönika

Laurentius Krönika

Försäljning av böcker samt förevisning av bilder och föremål från Sveriges äldsta Lajvkampanj (Gyllene Hjorten)

Sessions

Sat 12:00 - Sat 20:00

Log in to save favorites

No session pre-registration.

Sun 08:00 - Sun 11:00

Log in to save favorites

No session pre-registration.

Organizers