LinCon 2024

Justinianus dröm (4 spelare, 4-5 timmar) :

Historiskt krigsspel som utspelar sig i medelhavsområdet år 500-1000 med relativt enkla regler. Spelet är i samma genré som Britannia. Varje spelare kontrollerar fyra olika folk: vissa börjar bosatta, andra kommer in i spel senare. Det som utmärker spelet är att det i stället för specialregler för varje folk har dynamiska system för hur folk utvecklas och var de får poäng. Nomadiska stammar kan bli bofasta och får då poäng på helt andra sätt. Poängssystemet bygger på att folken gör anspråk på områden: 2 poäng om du har hållit ett område plus 1 poäng för varje annat folk som har kontrollerat det. Det gör att kartan blir lite annorlunda varje omgång beroende på vad spelarna har gjort.

Sessions

Thu 13:00 - Thu 18:00

Log in to save favorites

    Plats: S19

No session pre-registration.

Sat 18:00 - Sat 23:00

Log in to save favorites

    Plats: S19

No session pre-registration.

Organizers