LinCon 2024

Velvet Ryd3D prints

3D prints

Vi är ett hobbyföretag som säljer handmålade 3D resin prints. Huvudsakligen printar vi drakar från Cinderwing3D (https://www.cinderwing3d.com/).
Drakarna är ledade och rörliga.
På Instagram kommer vi att lägga upp fler bilder allteftersom.
https://www.instagram.com/velvet.ryd3d/

Vi kommer även att sälja manga på svenska från Idegranen förlag. För mer information om vilka titlar, se deras webbplats. Det går också att följa Idegranen på Instagram.
https://idegranenforlag.se
/https://www.instagram.com/idegranenforlag/

Sessions

Thu 12:00 - Thu 20:00

Log in to save favorites

    Plats: Korridor 18

No session pre-registration.

Fri 08:00 - Fri 20:00

Log in to save favorites

    Plats: Korridor 18

No session pre-registration.

Sat 08:00 - Sat 20:00

Log in to save favorites

    Plats: Korridor 18

No session pre-registration.

Organizers