LinCon 2022

Event list: Lecture

Here you can find a list of all the conventions events. You can filter by event type or just show all.


To register for events with pre-registration, you must have a ticket.

Nils Mattsson Kiöping (1621-80) var prästson och oäkta barnbarn till drottningens bror. Från 1648 till 1656 reste han runt Afrikas, Arabiens och södra Asiens kuster innan han återvände hem och blev sjöofficer. Han skrev den första boken på svenska om områdena där han seglade, utgiven 1667.

Följ med den ständigt nyfikne och uppmärksamme svensken när han förundras över folket längs Afrikas kuster, besöker S:ta Karins kloster i Sinai, tjänstgör i den persiska shahens armé, studerar ruinerna av Persepolis, söker efter gammaltestamentliga platser i Mesopotamien, besöker Indiens Malabarkust, deltar i kremeringen av en provinsguvernör under sultanen av Golconda, fångar vilda elefanter på Sri Lanka, besöker Java och förliser utanför Taiwan!

Gula blommor mot en grön bakgrund

Flow är ett begrepp inom psykologin som beskriver ett medvetandetillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet och får en djup känsla av kontroll. I rollspel kan vi se flow som de tillfällen då vi är helt uppslukade av rollspelet, ett med karaktären, storyn eller en utmaning att övervinna. Ofta de tillfällen vi vill uppnå i vårt rollspelande. I detta seminarium kommer Linnea att presentera the Flow-er model, framtagen av Arvid Askmar Cederholm (http://imbuildingsomething.blogspot.com/2010/09/flow-er-model-introduction.html), som beskriver ett flertag steg för hur vi kan uppnå flow, i rollspel.