LinCon 2022

Flow i rollspel

Gula blommor mot en grön bakgrund

Flow är ett begrepp inom psykologin som beskriver ett medvetandetillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet och får en djup känsla av kontroll. I rollspel kan vi se flow som de tillfällen då vi är helt uppslukade av rollspelet, ett med karaktären, storyn eller en utmaning att övervinna. Ofta de tillfällen vi vill uppnå i vårt rollspelande. I detta seminarium kommer Linnea att presentera the Flow-er model, framtagen av Arvid Askmar Cederholm (http://imbuildingsomething.blogspot.com/2010/09/flow-er-model-introduction.html), som beskriver ett flertag steg för hur vi kan uppnå flow, i rollspel.

Slots

Thu 18:00 - Thu 19:00

    Plats: C3

No slot pre-registration.

Organizers