LinCon 2022

Fem åldrar och Justinianus dröm

Vi demonstrerar två långt gångna prototyper i genrén enklare krigsspel:

Fem åldrar (2-4 spelare, 2-4 timmar) :
Krigsspel i Tolkien-inspirerad fantasy-miljö. Spelet inleds med världens skapelse och pågår därefter i fem tidsåldrar. Från att ha varit en värld bestående av hav täcks spelplanen succesivt av skogar, berg och fält samt fantasy-folk som alver, dvärgar, människor och orcher. Landskap, folk, teknologier och ledare draftas från en kortrad. Spelarna representerar olika gudar som var och en har unika och hemliga mål kring hur de vill att världen ska utvecklas. Spelet är i samma genré som Small World men är djupare på grund av den dynamiska kartan, de hemliga uppdragen och möjligheterna som ges av kortraden.

Justinianus dröm (4 spelare, 4-5 timmar) :
Historiskt krigsspel som utspelar sig i medelhavsområdet år 500-1000. Det skildrar ett stort tidspann med relativt enkla regler. Spelet är i samma genré som Britannia. Varje spelare kontrollerar fyra olika folk: vissa börjar bosatta, andra kommer in i spel senare. Det som utmärker spelet är att det istället för specialregler för varje folk har dynamiska system som då kan vara djupare. Det finns regler för hur folk blir bofasta, bygger städer och olika enhetstyper. Poängssystemet bygger på anspråk. Ju fler folk som har kontrollerat ett område under partiet, desto mer blir det värt vilket skapar stor variation mellan omgångarna.

Slots

Thu 18:00 - Thu 23:00

    Plats: S10

No slot pre-registration.

Fri 13:00 - Fri 18:00

    Plats: S10

No slot pre-registration.

Organizers