LinCon 2022

Android: Netrunner/NISEI

Turnering i Android:Netrunner/NISEI

Format: NISEI standard

Turneringsstruktur: Beror av antalet deltagare.

Slots

Sat 12:00 - Sat 19:00

    Plats: S15

No slot pre-registration.

Organizers